Tellimistingimused

TELLIMISTINGIMUSED
Tellimistingimused kehtivad ostu-müügilepingutele,  mis sõlmitakse internetiaadressil www.lustimaa.ee asuvast e-poest tellija (edaspidi Tellija) ja Lustimaa OÜ vahel. Tellija nõustub e-poodi kasutades ja tooteid ostes tellimistingimustega.
E-poe haldaja ja omanik on Lustimaa OÜ.
Lustimaa OÜ kohustub Tellijale üle andma tellitud toote ning Tellija kohustub tasuma toote eest esitatud arvel näidatud summa ning võtma kauba vastu.
Lustimaa OÜ-l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud tooteid ei ole võimalik toodete lõppemise tõttu tarnida. Lustimaa OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel telefoni või e-posti teel. Juhul, kui Tellija on tellitud toote eest juba tasunud, tagastab Lustimaa OÜ ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.
Lustimaa OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Lustimaa OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.
Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad Võlaõigusseadus, Tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Isikuandmete töötlemine
Tellija annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada need logistikapartneritele kauba kohaletoimetamiseks.
Lustimaa-l on õigus kasutada Tellija kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.
Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

Tellija õigus tellimusest taganeda
Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kättesaamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. 14 kalendripäevane tagastusõigus ei kehti toodetele, mille soovitatav äratarvitamise tähtaeg jõuab kiiresti kätte. Tagastamisõigust ei kohaldata toodetele, mille pakend on avatud.
Tellimusest taganemiseks peab Tellija esitama Lustimaa OÜ-le taganemisavalduse kas kirjalikult (Mooni 39, Luige alevik, Kiili vald, Harjumaa 75404) või e-posti (info@lustimaa.ee) teel. Tellimusest taganemise kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.
Juhul kui tellija taganeb tellimusest, kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted nende originaalpakendites viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates.
Lustimaa OÜ tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud summa (millest on maha arvestatud kauba tagasisaatmise kulud) hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, et Tellija on selleks ajaks tagastanud ka Tooted. Lustimaa OÜ tagastab Tellijale ka saatmise kulud juhul kui taganemise põhjuseks on defektiga Toode.
Lustimaa OÜ ei vastuta toote kahjustamise eest, kui selle puudus on tingitud toote valest kasutamisest või valedest säilitustingimustest.
Võimalike Tellija ja Lustimaa OÜ vaheliste erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Lustimaa